Znamka Leo Burnett pod okrilje Publicis Groupe Slovenija

Znamka Leo Burnett je julija prešla pod okrilje komunikacijske skupine Publicis Groupe Slovenija.

 Na mednarodni ravni je agencija Leo Burnett, ustanovljena leta 1935 v Chicagu, z eno največjih mrež po svetu, s 85 podružžnicami in več kot 9.000 zaposlenimi, del Networka Publicis Groupe.

Po 18 letih uspeššnega partnerstva med Votanom in mrežžo Leo Burnett Worldwide so zaradi globalne reorganizacije poslovanja iz imena družžbe sporazumno umaknili ime Leo Burnett. Tako je prenos znamke v Sloveniji z agencije Votan na Publicis Groupe Slovenija povsem logičen korak stratešške organizacije in usmeritve Networka Publicis Groupe.

Sašša Leben, direktorica Publicis Groupe Slovenija, in Roman Berčon, direktor agencije Votan komunikacije, sta ob tej priložžnosti poudarila: »Prenos znamke je del mednarodne strategije, usmeritve in reorganizacije skupine Publicis, predvsem na manjšših trgih. Trenutno gre samo za pravno formalni postopek prenosa in spremembe imena, agenciji pa nameravata šše naprej sodelovati in iskati sinergične učinke.«

V nadaljevanju bodo v agencijah postopoma in skupaj opravili optimizacijo ter prenos mrežžnih naročnikov.

V komunikacijski skupini Publicis Groupe Slovenija tako v letoššnjem letu končujejo z reorganizacijo na področju kreativnega dela, ki so jo začeli v lanskem letu. Z novo znamko tako postajajo šše močnejša, fleksibilnejšša skupina, organizirana na način, ki sledi trendom in potrebam trga ter naročnikov.